当前位置:99幼教网小学学习网小学语文教学语言文字普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点» 正文

普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点

[03-15 18:57:12]   来源:http://www.99youjiao.com  语言文字   阅读:8478

概要:一、常见普通话难点词语伶俐(línglì) 联络(liánluò) 凌乱(língluàn) 流浪(liúlàng) 领路(lǐnglù) 料理(liàolǐ) 裸露(luǒlù) 能耐(néngnài) 落难(luònàn) 逆流(nìliú) 嫩绿(nènlǜ) 靓女(liàngnǚ) 泥淖(nínào) 纳凉(nàliáng) 年龄(niánlíng) 戮力(lùlì) 暖流(nuǎnliú) 出差(chūchāi) 橱窗(chúchuāng) 走卒(zǒuzú) 残存(cáncún) 琐碎(suǒsuì) 资助(zīzhù) 洒扫(sǎsǎo) 磋商(cuōshāng) 尊崇(zūnchóng) 受贿(shòuhuì) 豢养(huànyǎng) 绊脚(bànjiǎo) 淙淙(cóngcóng) 给予(jǐyǔ) 恐吓(kǒnghè) 粳米(jīngmǐ) 堤坝(dībà) 宽窄(kuānzhǎi) 钦佩(qīnpèi) 歼灭(jiānmiè) 占卜(zhānbǔ) 馄饨(húntún

普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点,标签:语言文字规范化,语言文字工作总结,http://www.99youjiao.com


一、常见普通话难点词语

伶俐(línglì)  联络(liánluò)  凌乱(língluàn)  流浪(liúlàng)  领路(lǐnglù)  料理(liàolǐ)  裸露(luǒlù)  能耐(néngnài)  落难(luònàn)  逆流(nìliú)  嫩绿(nènlǜ)  靓女(liàngnǚ)  泥淖(nínào)  纳凉(nàliáng)  年龄(niánlíng)  戮力(lùlì)  暖流(nuǎnliú)  出差(chūchāi)  橱窗(chúchuāng)  走卒(zǒuzú)  残存(cáncún)  琐碎(suǒsuì)  资助(zīzhù)  洒扫(sǎsǎo)  磋商(cuōshāng)  尊崇(zūnchóng)  受贿(shòuhuì)  豢养(huànyǎng)  绊脚(bànjiǎo)  淙淙(cóngcóng)  给予(jǐyǔ)  恐吓(kǒnghè)  粳米(jīngmǐ)  堤坝(dībà)  宽窄(kuānzhǎi)  钦佩(qīnpèi)  歼灭(jiānmiè)  占卜(zhānbǔ)  馄饨(húntún)  验收(yànshōu)  讣告(fùgào)  浣衣(huànyī)  边塞(biānsài)  麦穗(màisuì)  伫立(zhùlì)  绥靖(suíjìng)  奴隶(núlì)  慎重(shènzhòng)  缄默(jiānmò)  瞥见(piējiàn)  经营(jīngyíng)  人参(rénshēn)  憎恨(zēnghèn)  横亘(hénggèn)  任凭(rènpíng)  水泵(shuǐbèng)  耿直(gěngzhí)  声音(shēngyīn)  心疼(xīnténg)  神圣(shénshèng)  罪行(zuìxíng)  赢利(yínglì)  蓊郁(wěngyù)  夺命(duómìng)  褐色(hèsè)  隔阂(géhé)  懦弱(nuòruò)  摹刻(mókè)  沼泽(zhǎozé)  撮合(cuōhe)  勒索(lèsuǒ)  傀儡(kuǐlěi)  喝彩(hècǎi)  星宿(xīngxiù)  法则(fǎzé)  吝啬(lìnsè)  卧铺(wòpù)  嫌隙(xiánxì)  须臾(xūyú)  羽翼(yǔyì)  陨落(yǔnluò)  雀跃(quèyuè)  结业(jiéyè)  铁屑(tiěxiè)  发掘(fājué)  引擎(yǐnqíng)  接界(jiējiè)  缺席(quēxí)  哽咽(gěngyè)  摇曳(yáoyè)  携手(xiéshǒu)  剽窃(piāoqiè)  削减(xuējiǎn)  蓓蕾(bèilěi)  粗犷(cūguǎng)  步骤(bùzhòu)  毗邻(pílín)  蜿蜒(wānyán)  吨位(dūnwèi)  大(dà)概(gài)  肚(dù)脐(qí)  秩(zhì)序(xù)  炽(chì)热(rè)  媲(pì)美(měi)  枸(gǒu)杞(qǐ)  屏(bǐng)弃(qì)  浸(jìn)泡(pào)  泡(pāo)桐(tóng)  酝酿(yùnniàng)  殉难(xùnnàn)  眼睑(yǎnjiǎn)  尔后(ěrhòu)  揣度(chuǎiduó)  拆卸(chāixiè)  环绕(huánrào)  搜捕(sōubǔ)  字帖(zìtiè)  率真(shuàizhēn)  三亩(sānmǔ)  茂密(màomì)  贸易(màoyì)  褴褛(lánlǚ)  胡诌(húzhōu)  驴肉(lǘròu)  奴婢(núbì)  蓖麻(bìmá)  脉搏(màibó) 荨麻(qiánmá) 荨麻疹(xúnmázhěn)  轧花机(yàhuājī)  大伯子(dàbǎizi)  地窖(dìjiào)  麻绳(máshéng)  粳米(jīngmǐ)  迫击炮(pǎijīpào)  佝偻病(gōulóubìng)  银杏(yínxìng)  选(xuǎn)拔(bá)  盥(guàn)洗(xǐ)  露马脚(lòumǎjiǎo)  煤核儿(méihúr)  呼唤(hūhuàn)  着火(zháohuǒ)  关卡(guānqiǎ)  沏茶(qīchá)  大厦(dàshà)  粘连(zhānlián)  北京(běijīng)  迫害(pòhài)  拍照(pāizhào)  漂泊(piāobó)  湖泊(húpō)  沮丧(jǔsàng)  商埠(shāngbù)  揣好(chuāihǎo)  踹开(chuàikāi)  惴惴(zhuìzhuì)  喘气(chuǎnqì)  寂寞(jìmò)  酗酒(xùjiǔ)  惊骇(jīnghài)  债券(zhàiquàn)  蹩脚(biéjiǎo)  遂意(suìyì)  厦门(xiàmén)  漆黑(qīhēi)  倾慕(qīngmù)  删除(shānchú)  喘气(chuǎnqì)  免疫(miǎnyì)  模拟(mónǐ)  伪造(wěizào)  织布(zhībù)  含糊其辞(hánhúqící)  深谋远虑(shēnmóuyuǎnlǜ)  背井离乡(bèijǐnglíxiāng)  毕业(bìyè)  刑律(xínglǜ)  涅槃(nièpán)  曲折(qūzhé)  混浊(hùnzhuó)  广场(guǎngchǎng)  花蕊(huāruǐ)  炫耀(xuànyào)  肖像(xiàoxiàng)  收敛(shōuliǎn)  模样(múyàng)  慷慨(kāngkǎi)  咀嚼(jǔjué)  病菌(bìngjūn)  绮丽(qǐlì)  香菌(xiāngjūn)  请假(qǐngjià)  假如(jiǎrú)  和煦(héxù)  驯服(xùnfú)  场院(chángyuàn)  雏形(chúxíng)  妊娠(rènshēn)  妇孺(fùrú)  手腕(shǒuwàn)  炎热(yánrè)  咯血(kǎxiě)  勉强(miǎnqiǎng)  荫庇(yìnbì)  刊载(kānzǎi)  运载(yùnzài)  树荫(shùyīn)  雇佣(gùyōng)  佣人(yòngrén)  创造(chuàngzào)  创伤(chuāngshāng)  杠杆(gànggǎn)  电线杆(diànxiàngān)  处置(chǔzhì)  处所(chùsuǒ)  职称(zhíchēng)  称职(chènzhí)  骨气(gǔqì)  骨朵儿(gūduǒer)  连累(lián·lěi)  附和(fùhè)  和谐(héxié)  慰藉(wèijiè)  狼藉(lángjí)  勉强(miǎnqiǎng)  强硬(qiángyìng)  乐曲(yuèqǔ)  头晕(tóuyūn)  晕车(yùnchē)  转换(zhuǎnhuàn)  转盘(zhuànpán)  请帖(qǐngtiě)  夹杂(jiāzá)  夹被(jiábèi)  企图(qǐtú)  针砭(zhēnbiān)  乞求(qǐqiú)  笔(bǐ)记(jì)  尽量(jǐnliàng)  辍(chuò)学(xué)  精(jīng)髓(suǐ)  梗概(gěnggài)  热(rè)衷(zhōng)  希冀(xījì)  恩爱(ēn’ài)  纪委(jìwěi)  河蚌(hébàng)  蚌埠(bèngbù)  遏止(èzhǐ)  俨然(yǎnrán)  赡(shàn)养(yǎng)  瞻(zhān)仰(yǎng)  档案(dàng'àn)  演奏(yǎnzòu)  差役(chāiyì)  新(xīn)鲜(xiān)  鲜(xiǎn)见(jiàn)  地(dì)壳(qiào)  蛋(dàn)壳(ké)  黍米(shǔmǐ)  屏障(píngzhàng)  出(chū)殡(bìn)  磅(páng)礴(bó)  濒(bīn)临(lín)  滂(pāng)沱(tuó)  酩(mǐng)酊(dǐng)  逮(dài)捕(bǔ)  舞(wǔ)蹈(dǎo)  挑(tiǎo)逗(dòu)  不(bù)屈(qū)不(bù)挠(náo)  涝(lào)灾(zāi)  横(hèng)财(cái)  侥(jiǎo)幸(xìng)  比(bǐ)较(jiào)  针(zhēn)灸(jiǔ)  脍(kuài)炙(zhì)人(rén)口(kǒu)  镪(qiāng)水(shuǐ)  掮(qián)客(kè)  供(gōng)应(yìng)  口(kǒu)供(gòng)  擂(lèi)台(tái)  肋(lèi)骨(gǔ)  擂(léi)碎(suì)  囤(tún)积(jī)居(jū)奇(qí)  屯(tún)垦(kěn)  肥臀(féitún)  呆(dāi)板(bǎn)  眼(yǎn)眶(kuàng)  镜(jìng)框(kuàng)  崎(qí)岖(qū)  苍(cāng)茫(máng)  粗(cū)糙(cāo)  干(gān)燥(zào)  诉(sù)讼(sòng)  细(xì)腻(nì)  婀(ē)娜(nuó)  安(ān)娜(nà)  臣(chén)民(mín)  陈(chén)述(shù)  程(chéng)序(xù)  宾(bīn)馆(guǎn)  辛(xīn)苦(kǔ)  兴(xìng)趣(qù)  兴(xīng)风(fēng)作(zuò)浪(làng)  心(xīn)腹(fù)  灌(guàn)溉(gài)  羞(xiū)涩(sè)  堵(dǔ)塞(sè)  敷(fū)衍(yǎn)塞(sè)责(zé)  塞(sāi)车(chē)  租(zū)赁(lìn)  谬(miù)误(wù)  纰(pī)缪(miù)  未(wèi)雨(yǔ)绸(chóu)缪(móu)  缪(miào)氏(shì)  聘请(pìnqǐng)  挑衅(tiǎoxìn)  鸟瞰(niǎokàn)  斟酌(zhēnzhuó)  紫荆(zǐjīng)  掠夺(luèduó)  挫折(cuòzhé)  抽穗(chōusuì)  莘莘学子(shēnshēnxuézǐ)  桑梓(sāngzǐ)  生机盎然(shēngjīàngrán)  佯攻(yánggōng)  鄙视(bǐshì)  坍塌(tāntā)  奔命(bēnmìng)  抚(fǔ)恤(xù)  剥(bō)削(xuē)  禀(bǐng)告(gào)  伪(wěi)造(zào)  怙恶不悛(hùèbùquān)  缜密(zhěnmì)  赝品(yànpǐn)  咄咄逼人(duōduōbīrén)  纵横捭阖(zònghéngbǎihé)  弱不禁风(ruòbùjīnfēng)  裨益(bìyì)  翘首(qiáoshǒu)  刚愎自用(gāngbìzìyòng)  玷辱(diànrǔ)  前倨后恭(qiánjùhòugōng)  不卑不亢(bùbēibúkàng)  丢三落四(diūsānlàsì)  管窥蠡测(guǎnkuīlícè)  暴戾恣睢(bàolìzìsuī)  所向披靡(suǒxiàngpīmǐ)  潸然泪下(shānránlèixià)  恸哭(tòngkū)  荼毒生灵(túdúshēnglíng)  斡旋(wòxuán)  垂涎三尺(chuíxiánsānchǐ)  屡见不鲜(lǚjiànbùxiǎn)  呱呱坠地(gūgūzhuìdì)  剽悍(piāohàn)  修葺(xiūqì)  禅(shàn)让(ràng) 悄然无声(qiǎoránwúshēng)  骁勇善战(xiāoyǒngshànzhàn)  偃旗息鼓(yǎnqíxīgǔ)  自怨自艾(zìyuànzìyì)  谒见(yèjiàn)  暴(bào)殄(tiǎn)天(tiān)物(wù)  弹(tán)劾(hé)  鳞(lín)次(cì)栉(zhì)比(bǐ)  提(tí)纲(gāng)挈(qiè)领(lǐng)   禅(chán)宗(zōng)  憧(chōng)憬(jǐng)  病(bìng)入(rù)膏(gāo)肓(huāng)  编(biān)纂(zuǎn)  姗(shān)姗(shān)来(lái)迟(chí)  人(rén)才(cái)济(jǐ)济(jǐ)  以(yǐ)儆(jǐng)效(xiào)尤(yóu)  外(wài)强(qiáng)中(zhōng)干(gān)  至(zhì)当(dāng)不(bù)易(yì)  载(zài)歌(gē)载(zài)舞(wǔ)  鞭(biān)挞(tà)  殷(yān)红(hóng)  忧(yōu)心(xīn)忡(chōng)忡(chōng)  戛(jiá)然(rán)而(ér)止(zhǐ)  股(gǔ)肱(gōng)  诤(zhèng)言(yán)


Tag:语言文字语言文字规范化,语言文字工作总结小学语文教学 - 语言文字

上一篇:普通话水平测试:普通话水平测试说话题目
《普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点》相关文章
 • 普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点
 • 普通话水平测试:普通话水平测试朗读作品50篇示范录音
 • 普通话水平测试:四川省普通话水平测试朗读篇目(30篇)
 • 普通话水平测试:四川省普通话水平测试样卷
 • 普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点
 • 普通话水平测试:普通话水平测试说话题目
 • 普通话水平测试:北京市普通话水平测试样卷
 • 普通话水平测试:山东省普通话水平测试题(1)
 • 普通话水平测试:山东省普通话水平测试题(2)
 • 普通话水平测试:山东省普通话水平测试题(3)
 • 普通话水平测试:山东省普通话水平测试题(4)
 • 普通话水平测试:山东省普通话水平测试题(5)
 • 普通话水平测试:山东省普通话水平测试题(6)
 • 在百度中搜索相关文章:普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点
 • 在谷歌中搜索相关文章:普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点
 • 在soso中搜索相关文章:普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点
 • 在搜狗中搜索相关文章:普通话水平测试:词语、儿化词语、双音节轻声词难点